Oppstart av reguleringsprosess for Geitøya på Atlanterhavsveien

Averøy kommune ga til forslagstiller Classic Norway Hotels tillatelse til oppstart av reguleringsplanprosess.

Classic Norway Hotels ønsker å utvikle nye overnattings- og opplevelsesfasiliteter på Geitøya, som et supplement til Håholmen Havstuer. Reiulf Ramstad Arkitekter AS er engasjert som plankonsulent for å utarbeide privat reguleringsplanforslag.

Ønsket regulering er beskrevet i planinitiativ. Referat fra oppstartsmøte og andre relevante dokumenter er publisert under:

Planinitiativ (PDF, 3 MB)
Vurdering ift. KU forskrift (PDF, 2 MB)
Referat fra oppstartsmøte (PDF, 87 kB) 
Oppstartsmelding (PDF, 198 kB)

Innspill og evt. merknader til planforslaget og planprosessen kan innen 20.10.2023 sendes til:

Reiulf Ramstad Arkitekter v/ Sigurd Strøm Nørsterud
Adresse: Josefines gate 7, 0351 Oslo
E-post: sigurd@rra.no