Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ, som skal behandle alle saker som gjelder levekårene for eldre.

Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd § 1, fastslår at det skal være et eldreråd i hver kommune. Eldrerådet velges av kommunestyret. Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister i kommunen. Eldrerådet i Averøy har 5 medlemmer.

Eldrerådets medlemmer 2019 - 2023

Eldrerådets medlemmer 2019 - 2023
Navn Mobil
John Inge Hjertvik 90 59 63 27
Anne Ingelill Kronborg 92 20 84 49
Åse Sørvik (leder) 98 86 43 40
Ole K. Aae 97 53 67 17
Anne Marie Folde 97 73 12 96