Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ, som skal behandle alle saker som gjelder levekårene for eldre.

Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd § 1, fastslår at det skal være et eldreråd i hver kommune. Eldrerådet velges av kommunestyret. Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister i kommunen. Eldrerådet i Averøy har 5 medlemmer.

Eldrerådets medlemmer 2023 - 2027

Eldrerådets medlemmer 2023 - 2027
Navn Parti Mobil
John Inge Hjertvik Ap 90596327
Lis M. Kvalshaug V 90108355
John Harry Kvalshaug 91769346
Marit Vamråk 92027674
Inger Marie Bjerkelund 99226957