Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ, som skal behandle alle saker som gjelder levekårene for eldre.

Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd § 1, fastslår at det skal være et eldreråd i hver kommune. Eldrerådet velges av kommunestyret. Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister i kommunen. Eldrerådet i Averøy har 5 medlemmer.

Eldrerådets medlemmer 2015 - 2019 Kontaktinformasjon - eldrerådet
Eldrerådets medlemmer 2015 - 2019
Navn/e-post Mobil
John Sigurd Roaldsøy (leder) 909 36 860
Margot Kippernes (nestleder) 472 33 895
Unni K. Aune 970 28 406
Halstein Stene 908 35 655
Synøve Folland 991 57 225
Henrik Meek (vara) 906 84 832
Anne Marie Folde (vara) 977 31 296
Gerd Helset (vara) 412 43 805
Knut Aukan (vara) 404 67 970
Ivar Petter Røeggen (vara)