Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ, som skal behandle alle saker som gjelder levekårene for eldre.

Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd § 1, fastslår at det skal være et eldreråd i hver kommune. Eldrerådet velges av kommunestyret. Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister i kommunen. Eldrerådet i Averøy har 5 medlemmer.

Eldrerådets medlemmer 2019-2023
Navn Mobil
John Inge Hjertvik 90 59 63 27
Anne Ingelill Kronborg
Åse Sørvik
Ole K. Aae
Anne Marie Folde