Sakkyndig nemnd eiendomsskatt

Sakkyndig nemnd er valgt av kommunestyret til å verdsette eiendommer i Averøy kommune.

Sakkyndig nemnd 2023 - 2027

Sakkyndig nemnd 2023 - 2027
Navn Parti Mobil
Olav Martin Engvik Frp (leder) 95 74 95 99
Odd Gunnar Stene Sp (nestleder) 47 24 20 31
Marina Kvarsvik Ap 48 27 86 98