Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har 6 faste medlemmer og 2 vara. De blir valgt av og blant ungdom i alderen 13 - 20 år, og som bor i kommunen.

Ungdomsrådet er et talerør og en felles arena for drøfting av saker som er aktuelle for ungdom i Averøy. Gjennom ungdomsrådet skal kommunens ungdom sikres medvirkning og innflytelse. 

Medlemmer 2019/2020:

Foran fra venstre: Nikola Bileska (9. trinn), Ingeborg Anna Uran Utheim (1. vgs), Olav Dragsten Raanes (8. trinn)

Bak fra venstre: Jule Richter Bullgård (2. vgs), Markus Geirulv (10. trinn, vara), Øystein Mostad (10. trinn, nestleder), Tarald Kongshaug (2. vgs, leder), Ole Henrik Løvold (8. trinn, vara), Kristine Sverdrup (koordinator)

Klikk for stort bildeUngdomsrådet er barn og unges talspersoner i kommunen   

Kontaktinformasjon

Kristine Sverdrup
Koordinator for ungdomsrådet
E-post
Mobil 976 79 581