Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har 6 faste medlemmer og 2 vara. De blir valgt av og blant ungdom i alderen 13 - 20 år, og som bor i kommunen.

Ungdomsrådet er et talerør og en felles arena for drøfting av saker som er aktuelle for ungdom i Averøy. Gjennom ungdomsrådet skal kommunens ungdom sikres medvirkning og innflytelse. 

Medlemmer 2020/2021:

Nederst: Eirik Lilleby 8.trinn), Nikola Bileska (10. trinn og nestleder)

Midten: Marie Smevåg Gundersen (10.trinn), Kristine Sverdrup (koordinator), Olav Dragsten Raanes (9.trinn),

Øverst: Ole Henrik Løvold (9. Trinn), Øystein Mostad (leder, vgs) og Ingeborg Anna Uran Utheim (vgs)

Klikk for stort bildeUngdomsrådet er barn og unges talspersoner i kommunen   

Kontaktinformasjon

Kristine Sverdrup
Koordinator for ungdomsrådet
E-post
Mobil 976 79 581