Formannskapet

Formannskapet i Averøy har 7 faste medlemmer. Arbeiderpartiet har 3 representanter, Venstre 1, Senterpartiet 1, Kristelig folkeparti 1 og Fremskrittspartiet 1 representant.

Formannskapet behandler saker som kommuneloven pålegger utvalget, samt en del saker etter Plan- og bygningslov og Forvaltningslov.
 

Bilde av Averøy formannskap - Klikk for stort bildeForan fra venstre: varaordfører Svein Kongshaug (Ap), ordfører Ingrid Ovidie Rangønes (Ap). Bak fra venstre: Ivar Aae (Krf), Signhild Kongshaug (Ap), Roald Røsand (V), Ann-Kristin Sørvik (Sp), Håkon Dretvik (Frp og vara for Jan Steinar Engeli Johansen) Berit Hannasvik

   

 


Formannskapet behandler økonomiplan, årsbudsjett, skattevedtak, plansaker og klagesaker. Kommuneplan, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner skal etter lovens tekst også behandles av formannskapet. I tillegg skal formannskapet styre med næringsutvikling og være et idéverksted.

 

Averøy formannskap 2019 - 2023
Navn/e-post Parti Telefon (p)/(a) Mobil
Ingrid Ovidie Rangønes Ap (ordfører) 918 08 045
Svein Kongshaug Ap (varaordfører) 975 94 460
Signhild Kongshaug Ap 958 19 726
Ann-Kristin Sørvik Sp 951 81 111
Ivar Aae Krf 416 23 556
Roald Røsand V 915 46 000
Jan Steinar Engeli Johansen Frp 905 43 528