Formannskapet

Formannskapet i Averøy har 7 faste medlemmer. Arbeiderpartiet har 3 representanter, Venstre 1, Senterpartiet 1, Høyre 1 og Fremskrittspartiet 1 representant.

Formannskapet behandler saker som kommuneloven pålegger utvalget, samt en del saker etter Plan- og bygningslov og Forvaltningslov.
 

Fra venstre: Odd Sigbjørn Tvestad (H), Tor Finn Isaksen (FrP), Roald Røsand (V), ordfører Ingrid O. Rangønes (Ap), varaordfører Svein M. Kongshaug (Ap), Bjørn Erik Rånes (Sp) og Anna Bae Fagereng (Ap) Berit Hannasvik

   

 


Formannskapet behandler økonomiplan, årsbudsjett, skattevedtak, plansaker og klagesaker. Kommuneplan, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner skal etter lovens tekst også behandles av formannskapet. I tillegg skal formannskapet styre med næringsutvikling og være et idéverksted.

 

Averøy formannskap 2023 - 2027
Navn/e-post Parti Mobil
Ingrid Ovidie Rangønes Ap (ordfører) 91 80 80 45
Svein Kongshaug Ap (varaordfører) 975 94 460
Tor-Finn Isaksen Frp 41 46 78 25
Anna Bae Fagereng Ap 47 33 37 19
Bjørn Erik Rånes Sp 91 11 06 56
Roald Røsand V 91 54 60 00
Odd Sigbjørn Tvestad H 91 82 68 21