Formannskapet

Formannskapet i Averøy har 7 faste medlemmer. Arbeiderpartiet har 3 representanter, Venstre 1, Senterpartiet 1, Kristelig folkeparti 1 og Fremskrittspartiet 1 representant.

Formannskapet behandler saker som kommuneloven pålegger utvalget, samt en del saker etter Plan- og bygningslov og Forvaltningslov.

Foran fra venstre: varaordfører Svein Kongshaug (Ap), ordfører Ingrid Ovidie Rangønes (Ap). Bak fra venstre: Ivar Aae (Krf), Signhild Kongshaug (Ap), Roald Røsand (V), Ann-Kristin Sørvik (Sp), Håkon Dretvik (Frp)   


Formannskapet behandler økonomiplan, årsbudsjett, skattevedtak, plansaker og klagesaker. Kommuneplan, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner skal etter lovens tekst også behandles av formannskapet. I tillegg skal formannskapet styre med næringsutvikling og være et idéverksted.

 

Averøy formannskap 2019 - 2023
Navn/e-post Parti Telefon (p)/(a) Mobil
Ingrid Ovidie Rangønes Ap (ordfører) 918 08 045
Svein Kongshaug Ap (varaordfører) 975 94 460
Signhild Kongshaug Ap 958 19 726
Ann-Kristin Sørvik Sp 951 81 111
Ivar Aae Krf 416 23 556
Roald Røsand V 915 46 000
Jan Steinar Engeli Johansen Frp 905 43 528

Kontaktinformasjon

Ingrid Ovidie Rangønes
Ordfører
E-post
Telefon 918 08 045
Svein Kongshaug (Ap)
Varaordfører
E-post
Mobil 975 94 460

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy