Forvaltningsutvalget

Forvaltningsutvalget behandler saker og oppgaver som følger av ulike lovverk, samt enkeltsøknader som krever dispensasjon fra kommuneplan, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.

Forvaltningsutvalgets medlemmer 2023 - 2027
Navn/e-post Parti Mobil
Per Steinar Johnsen Ap (leder) 47 32 03 54
Wenke Greve SV 90 06 15 47
Nina Søbstad Frp 92 29 78 92
John Inge Hjertvik Ap 90 59 63 27
Ann Kristin Sørvik Sp (nestleder) 95 18 11 11
Odd Willy Sakshaug Frp 92 43 38 99
Sigbjørn Folland H 93 01 78 41