Forvaltningsutvalget

Forvaltningsutvalget behandler saker og oppgaver som følger av forskjellige lovverk og enkeltsøknader som krever dispensasjon fra kommuneplan, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.

Forvaltningsutvalgets medlemmer 2015 - 2019 Kontaktinformasjon forvaltningsutvalget
Forvaltningsutvalgets medlemmer 2015 - 2019
Navn/e-post Mobil
Robert Smenes Sp (leder) 45 46 61 38
Signhild Kongshaug Ap (nestleder) 95 81 97 26
Per Henden Krf 90 53 00 11
Wenke Greve Sv 90 06 15 47
Odd Einar Kornstad Ap 90 66 85 69
Gerd Bae Solvang V 41 61 21 07
Stein Sandvik Frp 90 98 35 55

Kontaktinformasjon

Robert Smenes (Sp)
Leder av forvaltningsutvalget
Berit Merete Sevaldsen
Jurist - byggesak
E-post
Telefon 71 51 35 56