Forvaltningsutvalget

Forvaltningsutvalget behandler saker og oppgaver som følger av forskjellige lovverk og enkeltsøknader som krever dispensasjon fra kommuneplan, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.

Forvaltningsutvalgets medlemmer 2019 - 2023
Navn/e-post Parti Mobil
Robert Smenes SP (leder) 45 46 61 38
Marina Kvarsvik AP 48 27 86 98
Jan Thore Askegård AP 97 08 90 92
Knut Magne Aukan AP 98 20 35 92
Ann Iren Kjønnøy SV 91 80 22 47
Odd Sigbjørn Tvestad H 91 82 68 21
Stig Bae FrP 95 72 01 27