Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet.

Kontrollutvalgets mål er å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp.

Kommunestyret velger selv medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven kapittel 23 og egen forskrift. Kommunestyret får seg forelagt kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølging.

 Minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal velges blant kommunestyrets medlemmer.

Kontrollutvalget 2023 - 2027
Navn: Parti: Telefon:
Jan Steinar Engeli Johansen Frp (leder) 40 19 90 00
Jan Erik Øksenvåg H (nestleder) 91 63 60 25
Ann Helen Løvold V 95 86 06 41
Torgrim Utheim Ap (medlem kommunestyret) 91 58 02 58
Gunn Helen Hasseløsæter Sp 92 03 23 99