Livsløpsutvalget

Livsløpsutvalget har ansvar for kommunens oppgaver som er knyttet til kvalitetsutvikling av kommunens tjenester. Dette dreier seg om planarbeid, brukerundersøkelser og høringsuttalelser. I tillegg har utvalget følgende saksområder: Helse, grunnskole, barnehager, voksenopplæring, bibliotek og fordeling av kulturmidler.

Livsløpsutvalget 2019 - 2023
Navn Parti Telefon
Harald Vebenstad AP (leder) 94 16 62 85
Siv Iren K. Mork AP (nestleder) 97 62 93 21
Lars Myklemyr SP 92 60 56 04
Åshild Sundsøy Krf 48 15 86 04
Håkon Dretvik FrP 95 82 82 97

Kontaktinformasjon

Harald Vebenstad (Ap)
Leder livsløpsutvalget
E-post
Mobil 94 16 62 85
Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 93 62 35 69