Livsløpsutvalget

Livsløpsutvalget har ansvar for kommunens oppgaver som er knyttet til kvalitetsutvikling av kommunens tjenester. Dette dreier seg om planarbeid, brukerundersøkelser og høringsuttalelser. I tillegg har utvalget følgende saksområder: Helse, grunnskole, barnehager, voksenopplæring, bibliotek og fordeling av kulturmidler.

Livsløpsutvalgets medlemmer 2015 - 2019 Kontaktinformasjon livsløpsutvalget
Navn Parti Telefon
Harald Vebenstad Ap (leder) 94166285
Astrid R. Ingeborgvik Krf (nestleder) 99792118
Linda A. Stakvik Sp 48095903
Knut Evert Øksenvåg V 91546020
Håkon Dretvik Frp 95828297