Livsløpsutvalget

Livsløpsutvalget har ansvar for kommunens oppgaver som er knyttet til kvalitetsutvikling av kommunens tjenester. Dette dreier seg om planarbeid, brukerundersøkelser og høringsuttalelser. I tillegg har utvalget følgende saksområder: Helse, grunnskole, barnehager, voksenopplæring, bibliotek og fordeling av kulturmidler.

Livsløpsutvalget 2023 - 2027
Navn Parti Telefon
Marit Uran Utheim AP (leder) 46 44 87 80
Siv Iren K. Mork AP 97 62 93 21
Anne Ingelill Kronborg V 92 20 84 49
Ivar Aae Krf (nestleder) 41 62 35 56
Kurt Wilhelm Bjørgum FrP 94 25 40 40