Averøy gjenvinningsstasjon

Gjenvinningsstasjonen på Kårvåg er åpen mandager klokken 12-19, onsdager klokken 09-16 og hver andre lørdag* i måneden klokken 09-14 (* i oddetallsuker). Avvikende åpningstider kan forekomme i forbindelse med høytidsdager. Mer om dette på sidene til ReMidt 

Tilbudet gjelder private husholdninger og hytteabonnenter. 
Telefon 72 48 37 00 (sentralbordet til Remidt IKS som viderekobler)

Privatabonnenter og fritidsabonnenter kan levere avfall gratis ved alle gjenvinningsstasjonene i ReMidt. Den øvre grense er på 250 kg eller 2 m3 pr. levering.

Husk at restavfall må leveres i gjennomsiktige sekker.

Næringsvirksomheter kan i åpningstiden også levere avfall til gjenvinningsstasjonen, men da mot et vederlag.

Ombruksbod 

I ombruksboden kan du legge igjen gjenstander du ikke har bruk for, men som du tenker andre kan ha nytte av.

Regler for ombruksboden:

  • Alle gjenstander i ombruksboden er gratis.
  • Dessverre har vi ikke mulighet til å ta imot gjenstander som går på strøm eller batteri. F.eks. lamper, skjermer, ovner og kjøkkenmaskiner.
  • Tekstiler kan dessverre ikke leveres i ombruksboden. De skal leveres i tekstilboksene på gjenvinningsstasjonen.
  • Gjenstander som er ødelagt eller har sprekker skal ikke settes igjen.
  • Alt som settes igjen skal være helt, rent og funksjonelt.

Les mer på sidene til ReMidt

Artikkelliste