Næringsavfall

Næringsavfall skal leveres til godkjent avfallsmottak for behandling. Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner er næringsavfall.

Kommunen har myndighet til å føre tilsyn med den delen av næringsavfallet som i art ligner husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon

Miljøstasjonen
Telefon 71 51 21 22

Adresse:
Miljøveien 25, 6532 Averøy

Åpningstider

Mandager: kl. 15.00 - 19.00
Torsdager: kl. 12.00 - 16.00
Lørdager: Første i hver måned, kl. 10.00 - 14.00