Næringsavfall

Næringsavfall skal leveres til godkjent avfallsmottak for behandling. Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner er næringsavfall. 

Det er flere private aktører i området som driver med utleie av conteinere og henter inn næringsavfall.

Kommunen har myndighet til å føre tilsyn med den delen av næringsavfallet som i art ligner husholdningsavfall.