ReMidt IKS - Kommunens renovatør

Averøy kommune har satt bort alle renovasjons- og slamtjenester til det interkommunale selskapet ReMidt IKS.

Alle spørsmål om renovasjon og slam skal nå rettes direkte til ReMidt.

Du vil også motta faktura med renovasjons- og slamgebyr fra ReMidt.

Det er fri levering av alle typer avfall på gjenvinningsstasjonene. Ordningen gjelder avfall fra husholdninger og hytter/fritidsboliger (ikke næringsavfall).

På nettsidene til ReMidt IKS finner du mye god informasjon som:

  • Kontaktinformasjon
  • Abonnement og priser
  • Når avfallet blir hentet
  • Tømmekalender og SMS varsling
  • Avfallsordning for hytter/fritidsboliger
  • Åpningstider for gjenvinningsstasjoner
  • Sorteringsveiledning
  • Slamtømming
  • Osv....

Hva er ReMidt IKS?

ReMidt IKS er et interkommunalt selskap som eies av 17 kommuner med til sammen 130.000 innbyggere. Dette er kommunene Kristiansund, Oppdal, Sunndal, Tingvoll, Smøla, Aure, Averøy, Heim, Rennebu, Surnadal, Rindal, Orkland, Hitra, Frøya, Skaun, Melhus og Midtre Gauldal. Det nye selskapet skal jobbe etter selvkostprinsippet, som betyr at inntektene skal være lik utgiftene. Les mer om ReMidt IKS her.

Kontaktinfo til ReMidt IKS:  

Telefon: 72 48 37 00 
E-post: firmapost@remidt.no

www.remidt.no

 

Kontaktinformasjon

Rainer Deggert
Ingeniør - vei, vann, avløp
E-post
Telefon 476 84 916
Aase Slatlem Løvold
Konsulent
E-post
Telefon 907 59 212

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy