Avdeling Blåbærtua

Blåbærtua er avdelingen for de yngste barna (1 - 3 år) og har 12 barn barnehageåret 2022/2023.

På Blåbærtua legges det vekt på at barna skal få en så myk og god overgang fra hjem til barnehage som mulig. Omsorg, trygghet og lek i en hverdag preget av kjente rutiner er viktig for oss. Barna deles inn i mindre grupper i deler av dagen for å sikre god voksentetthet og oppfølging av enkeltbarnet. Barnehageåret 2022/2023 vil 2-åringene være i egne grupper i store deler av dagen. I  aldersgruppen 1-3 år skjer det mye med talespråket. Et godt språk er av stor betydning for barnets sosiale kompetanse og lekekompetanse. Det er viktig at vi voksne setter ord på våre og barnets handlinger. Vi må snakke med barnet og oppmuntre barnet selv til å bruke språket.

Mobilnummer til avdeling Blåbærtua: 48 18 12 96

Pedagogisk leder : Sigrid Anne Folland Hagen