Avdeling Blåbærtua

Blåbærtua er avdelingen for de yngste barna (1 - 3 år) og har 12 plasser barnehageåret 2018/2019.

På Blåbærtua legges det vekt på at barna skal få en så myk og god overgang fra hjem til barnehage som mulig. Omsorg, trygghet og lek i en hverdag preget av kjente rutiner er viktig for oss. Barna deles inn i mindre grupper i deler av dagen for å sikre god voksentetthet og oppfølging av enkeltbarnet. I denne aldersgruppen skjer det mye med talespråket. Et godt språk er av stor betydning for barnets sosiale kompetanse og lekekompetanse. Det er viktig at vi voksne setter ord på våre og barnets handlinger. Vi må snakke med barnet og oppmuntre barnet selv til å bruke språket.

Mobilnummer til avdeling Blåbærtua: 91 13 28 16

Kontaktinformasjon

Ingelill G. Fladset
Enhetsleder
E-post
Mobil 473 38 141
Kari Anne Bævre
Pedagogisk leder Blåbærtua
E-post
Mobil 911 32 816

Åpningstider

Mandag - fredag: 06.50 - 16:30

 

Adresse

Grindhaugveien 39
6532 Averøy