Avdeling Moseskogen

Avdelingen er for de eldste barna (3 - 6 år) og har 27 barn barnehageåret 2022/2023.

På avdeling Moseskogen skal barnas behov for omsorg, lek og læring bli ivaretatt i trygge omgivelser. Barna deles inn i mindre grupper i deler av dagen for å sikre god voksentetthet og oppfølging av enkeltbarnet. Vi vil at alle barn blir sett og satt pris på for det unike, og gruppetid i små grupper med få barn og en voksen er en verdifull og verdsatt del av dagen for både store og små på avdeling Moseskogen. Terrenget , både i og utenfor barnehagens område, gir gode muligheter for lek og opplevelserike turer og alle er på tur minimum en dag pr.uke.

Mobilnummer til avdeling Moseskogen: 48 19 13 72

Pedagogisk leder på avdeling Moseskogen er Maren Austad Naasen