Båsemor gårdsbarnehage

Båsemor gårdsbarnehage
Båsemor barnehage tar inn barn fra 0-6 år og holder til i våningshuset på gården Kummervold i Kårvåg sentrum. Barnehagen har eget barnehagefjøs der barna deltar aktivt.

Åpningstider: Ma - fred: 07.00 - 17. 00 (fleksibel)
Pris pr. mnd: Kr. 2330,- + 300,- (kost/bleier)
Oppsigelsestid: 2 måneder.

Tone Lervik/Kjell Ingve Hjertvik
Kummervold
Postboks 59
6539 AVERØY
TLF. 71 51 24 46/ 975 36 714
basemor@online.no