Psykososial krisehjelp

Averøy og Kristiansund  psykososiale kriseteam skal gi innbyggerne tilbud om psykososial støtte i forbindelse med større og akutte kriser som krever psykisk emosjonell førstehjelp. Kriseteamet blir varslet av kommunens kriseledelse, nødetatene og sykehus.

Slike hendelser skal involvere kriseteamet:

  • Brå og uventa ulykker og katastrofer
  • Transportulykker
  • Selvmord/mord
  • Brann/storbrann
  • Vold/trusler/drap
  • Gisselsituasjoner / ran
  • Savnet-situasjoner
  • Personer eksponert for sterke sanseinntrykk
  • Uventa barnedød