Psykososial krisehjelp

Kommunens psykososiale kriseteam skal gi innbyggerne tilbud om psykososial støtte i forbindelse med større og akutte kriser i livet, som krever psykisk emosjonell førstehjelp. Kriseteamet blir varslet av kommunens kriseledelse, nødetatene og sykehus.

Det er laget en egen handlingsplan for psykososialt kriseteam (PDF, 476 kB).

Slike hendelser skal involvere kriseteamet:

  • Brå og uventa ulykker i og utenfor hjemmet
  • Transportulykker
  • Selvmord i og utenfor hjemmet
  • Brann/storbrann
  • Vold/trusler/drap
  • Gisselsituasjoner / ran
  • Savnet-situasjoner
  • Personer eksponert for sterke sanseinntrykk
  • Uventa barnedød

Kontaktinformasjon

Inger Morsund
Fagleder psykisk helse, leder psykososialt kriseteam
E-post
Telefon 71 51 36 87
Mobil 911 44 119
Else Meek
Psykisk helsearbeider, nestleder psykososialt kriseteam
E-post
Telefon 71 51 36 98
Mobil 916 35 572