Psykososial krisehjelp

Averøy og Kristiansund  psykososiale kriseteam skal gi innbyggerne tilbud om psykososial støtte i forbindelse med større og akutte kriser som krever psykisk emosjonell førstehjelp. Kriseteamet blir varslet av kommunens kriseledelse, nødetatene og sykehus.

Det er laget en egen handlingsplan for psykososialt kriseteam (PDF, 476 kB).

Slike hendelser skal involvere kriseteamet:

  • Brå og uventa ulykker og katastrofer
  • Transportulykker
  • Selvmord/mord
  • Brann/storbrann
  • Vold/trusler/drap
  • Gisselsituasjoner / ran
  • Savnet-situasjoner
  • Personer eksponert for sterke sanseinntrykk
  • Uventa barnedød