Vei, vann og avløp

Ring 917 33 250 ved akutte situasjoner på kveld og helg.

Averøy kommune har innført teknisk vakt i forbindelse med brannvesenets befalsvakt hvor vakthavende kan nås utenom ordinær arbeidstid i aktuelle situasjoner knyttet til kommunale veger, vann- og avløpsnett. I ordinær arbeidstid kontaktes kommunens sentralbord, tlf 71 51 35 00

Her er en oversikt over vakttelefoner for vannverkene i kommunen.

Kontaktinformasjon

Teknisk vakt
Teknisk vakt
Mobil 917 33 250