Vei, vann og avløp

Ring 917 33 250 ved akutte situasjoner på kveld og helg.

Averøy kommune har teknisk vakt som kan nås utenom ordinær arbeidstid i aktuelle situasjoner knyttet til kommunale veger, vann- og avløpsnett.

I ordinær arbeidstid kontaktes kommunens sentralbord, tlf 71 51 35 00

Her er en oversikt over vakttelefoner for de private vannverkene i kommunen.

Artikkelliste