Veterinærvakt

For å sikre at dyr har tilgang til veterinærhjelp hele døgnet er det etablert en egen veterinærvaktordning for hjelp ved akutt behov på kveld, natt og helg.

Averøy og Fræna kommuner har felles veterinærvaktordning, der tre veterinærer deltar.

Veterinærvakten kan kontaktes for konsultasjon og bestilling av veterinærbesøk mellom 08:00 og 09:30.

Utenom denne tiden mottas det henvendelser for akuttbehandling.

Artikkelliste