Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Bostøtte kan du søke om dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter.

Hvem kan få bostøtte?

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hva slags krav som gjelder for boligen og hvilke innteksgrenser som gjelder. Sjekk om du kan få bostøtte

Hvordan søke bostøtte?

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 10. i påfølgende måned. Slik søker du om bostøtte

Meld fra om endringer
Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen.
- hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)
- hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
- hvis en eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
- hvis boutgiftene endrer seg
- hvis en i husstanden blir student
 

Klage på vedtak om bostøtte
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.

Kontaktinformasjon

Astri C. Bævre Istad
Serviceleder
E-post
Telefon 97 53 14 12
Kristen Vorpvik
Arkivleder
E-post
Telefon 90 27 43 78
Maren Valdal
E-post
Telefon 46 86 59 47

Åpningstider

Sentralbord: 09:00 - 14:00
Resepsjon: 10.00 - 14.00

Kontortid: 08:00 - 16.00
Telefontid: 09:00 - 16:00

 

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy