Introduksjonsprogram for flyktninger

Flyktninger som bosettes i Averøy kommune etter avtale med utlendingsmyndighetene (Imdi) har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Hvis du bosetter deg uten at dette er avtalt med kommunen, mister du retten til å delta i introduksjonsprogrammet og får ikke introduksjonsstønad.

Hvordan få tilbudet?

Ta kontakt med flyktningkonsulenten for veiledning og for å søke om deltagelse i introduksjonsprogrammet. Kontaktinformasjon til høyre.

Hva får du?

Gjennom dette programmet vil du lære norsk og få kunnskap om det norske samfunnet. Du vil også få prøve deg i arbeidslivet. Målet med introduksjonsprogrammet er å hjelpe deg ut i jobb eller utdanning, slik at du kan klare deg selv økonomisk. Du får:

  • Tett oppfølging.
  • Praktisk opplæring i norsk språk og samfunn.
  • Hjelp til å starte utdanning eller komme i arbeid.
  • Økonomisk støtte tilsvarende to ganger Folketrygdens grunnbeløp.

Programmet er på heltid, som en vanlig arbeidsuke, og varer i inntil to år.

Kontaktinformasjon

Kirsti Guvsam
Integreringskonsulent
E-post
Telefon +47 94 13 48 70

Åpningstider

Sentralbord: 09:00 - 14:00
Resepsjon: 10.00 - 14.00

Kontortid: 08:00 - 16.00
Telefontid: 09:00 - 16:00

 

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy