Helseplattformen - én journal for hele helsetjenesten i Midt-Norge

9. mai vedtok Averøy kommunestyre å delta i forprosjekt Helseplattformen.

 

Helseplattformen

 

Les mer om Helseplattformen her

Hva er Helseplattformen?

Helseplattformen AS skal innføre en felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Det innebærer at kommuner, sykehus, fastleger og private aktører arbeider i den samme pasientjournalløsningen. Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. Helseplattformen AS eies per i dag av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune.

Vedtak Averøy kommunestyre 9. mai 2022

1. Averøy kommune løser ut sin opsjon av Helseplattformen AS 

2. Averøy kommune trer inn i Samarbeidsavtalen for Helseplattformen AS 

3. Averøy kommunestyre ber kommunedirektøren innarbeide de estimerte kjente kostnadene for innføring og drift av Helseplattformen i økonomiplanperioden 2023- 2026. 

4. Averøy kommunestyre ber kommunedirektøren om ny sak om tiltredelse  

og underskrift av tjenesteavtalen (hovedprosjekt) med Helseplattformen AS, inntil 13  

måneder før anbefalt produksjonssetting. Aksjekjøp foretas da i henhold til Aksjonæravtalen. 

 

Les mer om prosjektet og innføringen til kommunene her (PDF, 2 MB)