Demenskoordinator

Demenskoordinatoren er kommunens ressursperson med spesialkompetanse på demens. Koordinatoren har blant annet rådgivnings- og veilederansvar for pasienter med demens og deres pårørende i alle faser av sykdommen.

Utredning

Skal bistå fastlegen, eventuelt spesialisthelsetjenesten, med utredning ved mistanke om demenssykdom.

 • Å kartlegge behov for aktivitet og bistand
 • Å tilby råd og veiledning til personer som har mistanke om at de selv har demens
 • Å tilby råd og veiledning til pårørende som er bekymret for om en i familien kan ha demens

Oppfølging

 • Å bistå fastlegen i evaluering av sykdomsprogresjon
 • Å tilby tilpasset informasjon om demenssykdommen til personer med demens og deres pårørende
 • Å gi råd og veiledning slik at den som er syk kan mestre hverdagen bedre
 • Å tilby regelmessige hjemmebesøk i tillegg til kontakt ved behov
 • Å tilby informasjon om aktuelle offentlige og frivillige tjenester og tilbud
 • Å tilby individuelle samtaler om demenssykdommen, aktuell behandling av demens og mestring av hverdagen
 • Å motivere personen med demens, og eventuelt deres pårørende, til å benytte de tilbud og tjenestene som tilbys
 • Å legge til rette for et formalisert samarbeid mellom demenskoordinator, leger og hjemmetjenesten

 

Demenskoordinatoren i Averøy kommune har i tillegg hovedansvar for følgende oppgaver:

 • Ha en rådgivende funksjon overfor andre samarbeidspartnere
 • Ha en undervisende funksjon overfor annet helsepersonell
 • Har ansvaret for gjennomføring av pårørendeskole.

 

Kontakt med demenskoordinator er ett lavterskeltilbud. Det betyr at man ikke trenger å levere søknad eller at det utløser vedtak. Tilbudet er gratis.

Pasienter, pårørende og helsepersonell kan ta direkte kontakt på telefon eller epost. Demenskoordinator er tilgjengelig mandag til fredag kl. 8 - 16.

Angående hjemmeboende personer hvor det er mistanke om demensutvikling kan man levere en bekymringsmelding til fastlegekontoret hvis forholdene tilsier at det er fare for liv og helse.