Legesenter - fastleger

Averøy Legesenter har fem fastleger og en turnuslege som til sammen har ansvaret for kommunens innbyggere. Legene er også ansvarlige for legevaktberedskapen i kommunen på dagtid.

Fastlegen er hovedkontakten inn i helsevesenet. Hvis det er mulig, skal man alltid ringe fastlegen først.

Bestill time og resepter på nett (minhelse.helsenorge.no)

Kontakten mot helsevesenet i Norge har tre nivåer. Fastlegen er hovedkontakt. Legevakt skal hjelpe når fastlegen ikke er tilgjengelig. Hvis det er akutt og står om liv, skal man ringe 113.

Som et tiltak for å hindre smittespredning av koronavirus har legesenteret anskaffet egen container for undersøkelse av pasienter med luftveisinfeksjoner og mulig koronasmitte. Denne er plassert på baksiden av Bruhagen sentrumsbygg.

I noen tilfeller kan vi også gjennomføre konsultasjoner via video.

Artikkelliste