Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsa. Blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Målgruppa er personer som oppholder seg i kommunen, men ikke er i en arbeidssituasjon (der gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser).

Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er lagt til kommunen med hjemmel i folkehelseloven kapittel 3. Miljørettet helsevern er et tjenesteområde som gir kommunen et helhetlig ansvar for et trygt og helsefremmende miljø.

Det er Nemko Norlab som, på vegne av Averøy kommune, gjennomfører blant annet tilsyn, godkjenner virksomheter, samt driver saksbehandling innen miljørettet helsevern. På hjemmesiden deres vil du finne nærmere informasjon om de ulike temaene, samt elektroniske søknads- og meldetjenester. Blant annet søknad om godkjenning for barnehager og skoler, meldeskjema for frisør- og hudpleie med mer.

Følg lenken her: Nemko Norlab, se under «Tjenester» og «Miljørettet helsevern».

Her finner du en oversikt over planlagte tilsyn i Averøy kommune for inneværende år. (Husk å velge riktig kommune i fanene øverst)

 

Kontaktinformasjon: miljorettet.helsevern@nemkonorlab.com

(Se ellers kontaktinformasjon inne på Nemko Norlab sine sider)

 

Miljørettet Selsevern - Klikk for stort bildeMiljørettet helsevern Sintef Norlab