Dagsenter for psykisk utviklingshemmede

Bruvoll aktivitetssenter tilbyr tilrettelagte aktiviteter for psykisk utviklingshemmede.

Ved aktivitetssenteret jobber vi for:


- å fremme trygghet og trivsel.
- å tilrettelegge aktiviteter som stimulerer til vedlikehold og bedring av fysisk, psykisk og sosiale ferdigheter.
- at brukerne skal oppleve livskvalitet, respekt og verdsetting.
- at aktivitetene er bestemmende ut fra brukernes behov, interesser, ønsker, personlighet og funksjonsnivå.

Dagsenteret er åpent i skoleferien til elever med spesielle behov. Daglig leder er aktivitør, og jobber sammen med personalet fra boliger under Botjenesten.

Alle ved Bruvoll aktivitetssenter har individuelle dagsplaner. Vi samarbeider med  fysioterapitjenesten  og  Unika.

Vi bistår også til at våre brukere kan delta på tilrettelagte arbeidsoppgaver i nærmiljøet.

Bruvoll aktivitetsssenter vektlegger fysisk aktivitet, og har ellers aktiviteter som følger årstidene.

Artikkelliste