Dagsenter for psykisk utviklingshemmede

Bruvoll aktivitetssenter tilbyr tilrettelagte aktiviteter for psykisk utviklingshemmede.

Ved aktivitetssenteret jobber vi for:


- å fremme trygghet og trivsel.
- å tilrettelegge aktiviteter som stimulerer til vedlikehold og bedring av fysisk, psykisk og sosiale ferdigheter.
- at brukerne skal oppleve livskvalitet, respekt og verdsetting.
- at aktivitetene er bestemmende ut fra brukernes behov, interesser, ønsker, personlighet og funksjonsnivå.

Dagsenteret er åpent i skoleferien til elever med spesielle behov. Daglig leder er aktivitør, og jobber sammen med personalet fra boliger under Botjenesten.

Alle ved Bruvoll aktivitetssenter har individuelle dagsplaner. Vi samarbeider med  fysioterapitjenesten  og  Unika.

Vi bistår også til at våre brukere kan delta på tilrettelagte arbeidsoppgaver i nærmiljøet.

Bruvoll aktivitetsssenter vektlegger fysisk aktivitet, og har ellers aktiviteter som følger årstidene.

Kontaktinformasjon

Karina Sandnes
Daglig leder/aktivitør
E-post
Telefon 71 51 36 79
Lis-Marian F. Kvalshaug
Enhetsleder Botjenesten
E-post
Telefon 71 51 23 84
Mobil 901 08 355
Carina Ellingvåg
Fagleder Botjenesten
E-post
Telefon 71 51 36 79
Mobil 902 83 635

Åpningstider

Mandager - fredager fra 08.00 - 15.30.
Aktivitetssenteret har sommerstengt 3 uker og stengt mellom jul og nyttår.