Fysioterapi for barn og unge

Barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne, motoriske funksjonsvansker, plager fra muskel/skjelett og lignende kan få fysioterapi. Kommunen formidler også hjelpemidler.

Brosjyre fysioterapi for barn og unge

Artikkelliste