Fysioterapi for barn og unge

Barn og unge (under 18 år) med nedsatt funksjonsevne, motoriske funksjonsvansker, plager fra muskel/skjelett o.l. får fysioterapi. Barnet får individuell oppfølging og vurdering, og det blir gitt veiledning til foreldre og foresatte. Kommunen formidler også hjelpemidler.

Premature barn får fysikalsk oppfølging ved helsestasjonen, som også samarbeider med barnehager og skoler, evt. andre instanser.

Vi lager individuell plan for hvert enkelt barn og følger opp gjennom tverrfaglig samarbeid.

Kontaktinformasjon

Marte Rødal Vassli
Koordinator
E-post
Telefon 907 42 368

Åpningstider

Tildelingsenheten
Mandag - fredag 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy