Rehabilitering

Du kan få tilbud om rehabilitering hvis du har fått nedsatt funksjonsevne på grunn av alderdom, sykdom eller skade.

Søk om rehabilitering

Gå til søknadssiden

 

Hva får du?

Rehabilitering kan omfatte oppfølging av fysioterapeut, ergoterapeut, aktivitør, sosionom, lege, sykepleier og hjemmetrener. Målet er at du skal få best mulig funksjonsevne, føle mestring og selvstendighet i hverdagen, og kunne delta sosialt og i samfunnet.

Du kan få tjenesten i ditt eget hjem, i nærmiljøet, på arbeidsplassen, på et senter eller en institusjon, avhengig av behov og komplikasjoner. Rehabilitering gis for en begrenset periode.

 

Krav til søker

Du har fått nedsatt funksjonsevne og mestrer ikke lenger din hverdag som før. Det kan for eksempel gjelde personlig stell, matlaging, rengjøring, deltakelse i sosiale sammenhenger, skole, arbeid eller andre aktiviteter.

 

Hva koster det?

Rehabilitering er gratis. Tilbud hos fysioterapeut med driftsavtale kan omfatte egenandel.

 

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det Tildelingsenheten i kommunen som behandler søknaden.