Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Søk hjemmehjelp

Gå til søknadssiden

 

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Har du allerede hjemmehjelp?

Kontakt hjemmetjenesten og fagleder for sonen der du bor. Kontaktinformasjon i kolonnen til høyre.

Hva får du?

Du kan få hjelp til blant annet:

  • personlig hygiene og stell
  • matlaging, og i noen tilfeller handling av varer
  • rengjøring
  • klesvask

Krav til søker

Du må ha behov for hjelp på grunn av sykdom, funksjonshemning eller alder. Du må være bosatt i Averøy kommune.

Hva koster det?

Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale for hjemmehjelp.

Abonnementsatser hjemmetjenesten 2024
Husstandens samlede alminnelige inntekter ABONNEMENTSSATSENE
Inntekt under 2 G 233,-
Inntekt 2 – 3 G 1 386,-
Inntekt 3 – 4 G 1 872,-
Inntekt 4 – 5 G 2 428,-
Inntekt over 5 G 3 223,-

Artikkelliste