Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning (gjennom hele døgnet) til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser og deres pårørende som bor hjemme.

Søk hjemmesykepleie

Gå til søknadssiden

 

Krav til søker

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Hva får du?

  • Hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
  • Daglig stell
  • Sårbehandling
  • Veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • Hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • Veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)
  • Pleie ved livets slutt
  • Veiledning gis også til pårørende

Hjemmetjenesten har ikke følgetjeneste.

 

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

 

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tildelingsenheten i kommunen som behandler søknaden.

 

Har du allerede hjemmesykepleie?

Ta kontakt med hjemmetjenesten for din sone. Kontaktinformasjon i kolonnen til høyre.

Hjemmesykepleien i Averøy har kontorer på Bremsnes og er delt inn i to soner:

Sone 1 dekker Bremsnes og Bruhagen.

Sone 2 dekker Kårvåg, øyene, innersiden og Bådalen

 

Kontaktinformasjon

Gun-Towe Andersson
Enhetsleder hjemmetjenesten
E-post
Telefon 902 71 030
Nina Olsen Gustad
Avdelingskoordinator sone 1
E-post
Telefon 941 86 243
Lise Marie Raake Solheim
Avdelingskoordinator sone 2
E-post
Telefon 941 86 239

Adresse

Gammelveien 15
6530 Averøy