Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning (gjennom hele døgnet) til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser og deres pårørende som bor hjemme.

Søk hjemmesykepleie

Søk hjemmesykepleie ved å bruke søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. (PDF, 124 kB) 

Send utfylt skjema til Tildelingsenheten, postboks 152, 6538 Averøy.

Krav til søker

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Hva får du?

  • Hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
  • Daglig stell
  • Sårbehandling
  • Veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • Hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • Veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)
  • Pleie ved livets slutt
  • Veiledning gis også til pårørende

Hjemmetjenesten har ikke følgetjeneste.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tildelingsenheten i kommunen som behandler søknaden.

Har du allerede hjemmesykepleie?

Ta kontakt med hjemmetjenesten for din sone. Kontaktinformasjon i kolonnen til høyre.

Hjemmesykepleien i Averøy har kontorer på Bremsnes og er delt inn i to soner:

Sone 1 dekker Bremsnes og Bruhagen.

Sone 2 dekker Kårvåg, øyene, innersiden og Bådalen

 

Kontaktinformasjon

Gun-Towe Andersson
Enhetsleder hjemmetjenesten
E-post
Telefon 71 51 36 71
Mobil 902 71 030
Hege Stemland
Fagleder sone 2 (Kårvåg, øyene, innersiden og Bådalen)
E-post
Telefon 71 51 36 72
Mobil 975 16 981

Adresse

Gammelveien 15
6530 Averøy