Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning (gjennom hele døgnet) til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser og deres pårørende som bor hjemme.

Kontaktinformasjon - hjemmesykepleien

Kontaktinformasjon - hjemmesykepleien
Navn Tittel Telefonnummer
Hovedtelefon (døgnbemannet) 90858160 / 45849605
Olga Folland førstesekretær 94186105
Gun-Towe Andersson enhetsleder 90271030
Hege Stemland fagleder 97516981
Nina Gustad avdelingskoordinator sone 1 94186243
Elfrid Loe avdelingskoordinator sone 2 94186592
Edith Haga demenskoordinator 94186245
Camilla Kvisvik kreftkoordinator 95779251
Langøy boligfellesskap boligfellesskap (sone 2) 91780930

Søk hjemmesykepleie

Gå til søknadssiden

 

Krav til søker

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Hva får du?

  • Hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
  • Daglig stell
  • Sårbehandling
  • Veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • Hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • Veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)
  • Pleie ved livets slutt
  • Veiledning gis også til pårørende

Hjemmetjenesten har ikke følgetjeneste.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tildelingsenheten i kommunen som behandler søknaden.

Har du allerede hjemmesykepleie?

Ta kontakt med hjemmetjenesten for din sone. Kontaktinformasjon i kolonnen til høyre.

Hjemmesykepleien i Averøy har kontorer på Bremsnes og er delt inn i to soner:

Sone 1 dekker Bremsnes og Bruhagen.

Sone 2 dekker Kårvåg, øyene, innersiden og Bådalen

 

Artikkelliste