Kulturmidler

Averøy kommune fordeler årlig et driftstilskudd til lag og organisasjoner som har kulturaktiviteter for barn og ungdom. Tilskuddet fordeles etter antall medlemmer under 18 år. I tillegg fordeles et anleggstilskudd 70 % likt og 30 % etter antall medlemmer til idrettslag som har egne anlegg.

Her er retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Averøy (PDF, 415 kB)

Søknad om tilskudd til kulturarbeid i Averøy fylles ut elektronisk og sendes til kommunen innen 10. april for søknadsåret.

Det er Livsløpsutvalget som gjør vedtak om fordeling av tilskuddet.

Artikkelliste