Kulturmidler

Averøy kommune fordeler hvert år et årlig driftstilskudd til lag og organisasjoner som har kulturaktiviteter for barn og ungdom. Beløpet er 100 000 kroner som fordeles etter antall medlemmer under 18. år.

Kommunestyret har vedtatt egne retningslinjer (PDF, 24 kB) for tilskuddsordningen.

Søknadsskjema fylles ut elektronisk og sendes til kommunen innen 15. mars for søknadsåret.

Det er Livsløpsutvalget som gjør vedtak om fordeling av tilskuddet.

Kontaktinformasjon

Berit Irene Hannasvik
Kommunedirektør
E-post
Telefon 71 51 35 04
Mobil 975 16 502