Kulturmidler

Averøy kommune fordeler hvert år et årlig driftstilskudd til lag og organisasjoner som har kulturaktiviteter for barn og ungdom. Beløpet er i 2021 100 000 kroner som fordeles etter antall medlemmer under 18 år.

Et  anleggstilskudd på kr. 150 000 fordeles 70 % likt og 30 % etter antall medlemmer til idrettslag som har egne anlegg.

Kommunestyret vedtok nye retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Averøy (PDF, 415 kB) 22. mars 2021.

Søknadsskjema fylles ut elektronisk og sendes til kommunen innen 10. april for søknadsåret.

Det er Livsløpsutvalget som gjør vedtak om fordeling av tilskuddet.

Kontaktinformasjon

Berit Irene Hannasvik
Kommunedirektør
E-post
Telefon 975 16 502