Kulturmidler

Averøy kommune fordeler hvert år et årlig driftstilskudd til lag og organisasjoner som har kulturaktiviteter for barn og ungdom. Beløpet er 100 000 kroner som fordeles etter antall medlemmer under 18 år.

Et  anleggstilskudd på kr. 150 000 fordeles 40 % likt og 60 % etter antall medlemmer til idrettslag som har egne anlegg.

Kommunestyret skal vedta nye retningslinjer for tilskuddsordningen 22 mars.

Søknadsskjema fylles ut elektronisk og sendes til kommunen innen 10. april for søknadsåret.

Det er Livsløpsutvalget som gjør vedtak om fordeling av tilskuddet.

Kontaktinformasjon

Berit Irene Hannasvik
Kommunedirektør
E-post
Telefon 975 16 502