Melkekvoter

Hovedformålet med kvoteordninga for melk er å tilpasse produksjonen av ku- og geitemelk til behovet i markedet. Kvoteordninga skal også ivareta distrikts- og strukturhensyn.

Alle som har en landbrukseiendom kan starte opp med melkeproduksjon. Dette kan gjøres ved å kjøpe kvote i omsetningsrunden for kjøp og salg av melkekvoter, eller ved å leie kvote. For geitemelk er det bare mulig å starte opp med melkeproduksjon i kommuner der det er geitemelkkvote fra før.

En kvote er en rett til å produsere ei gitt mengde melk i løpet av en bestemt periode.

I 2020 blir det gjennomført en ekstraordinær oppkjøpsordning for kumelkkvote for å tilpasse produksjonen til forbruket av melk.

Les mer om melkekvoter på sidene til Landbruksdirektoratet.

Kontaktinformasjon

Magna Bergem
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon 941 87 068

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.