Melkekvoter

Hovedformålet med kvoteordninga for melk er å tilpasse produksjonen av ku- og geitemelk til behovet i markedet. Kvoteordninga skal også ivareta distrikts- og strukturhensyn.

Alle som har en landbrukseiendom kan starte opp med melkeproduksjon. Dette kan gjøres ved å kjøpe kvote i omsetningsrunden for kjøp og salg av melkekvoter, eller ved å leie kvote. For geitemelk er det bare mulig å starte opp med melkeproduksjon i kommuner der det er geitemelkkvote fra før.

En kvote er en rett til å produsere ei gitt mengde melk i løpet av en bestemt periode.

I 2020 blir det gjennomført en ekstraordinær oppkjøpsordning for kumelkkvote for å tilpasse produksjonen til forbruket av melk.

Les mer om melkekvoter på sidene til Landbruksdirektoratet.

Kontaktinformasjon

Gunn Sissel Gjersvik
Rådgiver (Hustadvika kommune)
E-post
Telefon 99 10 93 21

Averøy kommune kjøper tjenester (midlertidig) fra Hustadvika kommune innenfor fagfeltet landbruk

Jermund Vågen
Landbrukssjef (Hustadvika kommune)
E-post
Telefon 97 57 07 99

Averøy kommune kjøper tjenester (midlertidig) fra Hustadvika kommune innenfor fagfeltet landbruk

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord: 09:00 - 14:00
Resepsjon: 10:00 - 14:00

Adresse

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.