Melkekvoter

Hovedforemålet med kvoteordninga for melk er å tilpasse produksjonen av ku- og geitemelk til behovet i markedet. Kvoteordninga skal også ivareta distrikts- og strukturhensyn.

Alle som har en landbrukseiendom kan starte opp med melkeproduksjon. Dette kan gjøres ved å kjøpe kvote i omsetningsrunden, eller ved å leie kvote. For geitemelk er det bare mulig å starte opp med melkeproduksjon i kommuner der det er geitemelkkvote fra før.

En kvote er en rett til å produsere ei gitt mengde i løpet av en bestemt periode

Les mer om melkekvoter på sidene til Landbruksdirektoratet.

Kontaktinformasjon

Magna Bergem
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon 71 51 35 52

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy