Melkekvoter

Hovedformålet med kvoteordninga for melk er å tilpasse produksjonen av ku- og geitemelk til behovet i markedet. Kvoteordninga skal også ivareta distrikts- og strukturhensyn.

Alle som har en landbrukseiendom kan starte opp med melkeproduksjon. Dette kan gjøres ved å kjøpe kvote i omsetningsrunden for kjøp og salg av melkekvoter, eller ved å leie kvote. For geitemelk er det bare mulig å starte opp med melkeproduksjon i kommuner der det er geitemelkkvote fra før.

En kvote er en rett til å produsere ei gitt mengde melk i løpet av en bestemt periode.

I 2020 blir det gjennomført en ekstraordinær oppkjøpsordning for kumelkkvote for å tilpasse produksjonen til forbruket av melk.

Les mer om melkekvoter på sidene til Landbruksdirektoratet.