Autorisasjonsbevis

Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Dette gjelder også ansvarshavende hos forhandlere av plantevernmidler. Autorisasjonen gjelder for 10 år fra avlagt prøve. Ved fornyelse stilles tilsvarende krav som ved første gangs utstedelse.

Mattilsynet har ansvar for ordningen med krav til autorisasjonsbevis. Oppgavene med å arrangere kurs og utstedelse av autorisasjonsbevis delegert til fylket og kommunen.

De som kjøper eller bruker plantevernmidler har selv ansvar for å ha gyldig bevis samt å følge annet regelverk for bruk av plantevernmidler. I vårt område arrangerer Landbruk Nordvest jevnlig kurs for de som trenger autorisasjonsbevis, både første gangs bevis og fornyelse av bevis etter 10 år.

Mer om autorisasjonsbevis på sidene til Mattilsynet