Bruk av plantevernmidler i skog og utmark, i kantsoner og åkerholmer

Spredning av plantevernmidler i kantsoner og på åkerholmer er i utgangspunktet forbudt. Kommunen kan likevel etter søknad gi tillatelse dersom det er et ledd i skjøtselen av kulturlandskapet

Før det brukes plantevernmidler i skog og utmark må det sendes melding til kommunen. Tiltak i områder større enn 15 dekar er søknadspliktige.

Skjema for søknader og meldinger til kommunen (skog, utmark, kantsoner og åkerholmer)

Kontaktinformasjon

Magna Bergem
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon 71 51 35 52

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy