Plantevernjournal

Journalføring er viktig for å kunne dokumentere hva du har sprøytet med og hvilke tiltak du har gjennomført. Journalene kan føres på pc/nettbrett, i noteringsbok eller tilsvarende.

Alle som bruker plantevernmidler har ansvar for at regelverket for oppbevaring og bruk av plantevernmidler blir fulgt, og skal føre journal over bruken av plantevernmidlene. Journalføring er viktig for å kunne dokumentere hvilke midler som er brukt og hvilke tiltak som er gjennomført. Plantevernjournalen skal inneholde sprøytejournal, journal for vannbeskyttelse og journal for integrert plantevern.

Det er krav om plantevernjournal for alle som søker om produksjonstilskudd. Dersom det blir funnet under kontroll at en søker ikke har plantevernjournal, vil dette føre til trekk i produksjonstilskuddet.

Du kan finne opplysninger om, og maler til plantevernjournalen på sidene til Mattilsynet.