Plantevernjournal

Journalføring er viktig for å kunne dokumentere hva du har sprøytet med og hvilke tiltak du har gjennomført. Journalene kan føres på pc/nettbrett, i noteringsbok eller tilsvarende.

Alle som bruker plantevernmidler har ansvar for at regelverket for oppbevaring og bruk av plantevernmidler blir fulgt, og skal føre journal over bruken av plantevernmidlene. Journalføring er viktig for å kunne dokumentere hvilke midler som er brukt og hvilke tiltak som er gjennomført. Plantevernjournalen skal inneholde sprøytejournal, journal for vannbeskyttelse og journal for integrert plantevern.

Det er krav om plantevernjournal for alle som søker om produksjonstilskudd. Dersom det blir funnet under kontroll at en søker ikke har plantevernjournal, vil dette føre til trekk i produksjonstilskuddet.

Du kan finne opplysninger om, og maler til plantevernjournalen på sidene til Mattilsynet.

Kontaktinformasjon

Magna Bergem
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon 941 87 068

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy