Plantevernjournal

Journalføring er viktig for å kunne dokumentere hva du har sprøytet med og hvilke tiltak du har gjennomført. Journalene kan føres på pc/nettbrett, i noteringsbok eller tilsvarende.

Alle som bruker plantevernmidler har ansvar for at regelverket for oppbevaring og bruk av plantevernmidler blir fulgt, og skal føre journal over bruken av plantevernmidlene. Journalføring er viktig for å kunne dokumentere hvilke midler som er brukt og hvilke tiltak som er gjennomført. Plantevernjournalen skal inneholde sprøytejournal, journal for vannbeskyttelse og journal for integrert plantevern.

Du kan finne opplysninger om, og maler til plantevernjournalen på sidene til Mattilsynet.

Kontaktinformasjon

Magna Bergem
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon 71 51 35 52

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy