Plantevernjournal

Journalføring er viktig for å kunne dokumentere hva du har sprøytet med og hvilke tiltak du har gjennomført. Journalene kan føres på pc/nettbrett, i noteringsbok eller tilsvarende.

Alle som bruker plantevernmidler har ansvar for at regelverket for oppbevaring og bruk av plantevernmidler blir fulgt, og skal føre journal over bruken av plantevernmidlene. Journalføring er viktig for å kunne dokumentere hvilke midler som er brukt og hvilke tiltak som er gjennomført. Plantevernjournalen skal inneholde sprøytejournal, journal for vannbeskyttelse og journal for integrert plantevern.

Det er krav om plantevernjournal for alle som søker om produksjonstilskudd. Dersom det blir funnet under kontroll at en søker ikke har plantevernjournal, vil dette føre til trekk i produksjonstilskuddet.

Du kan finne opplysninger om, og maler til plantevernjournalen på sidene til Mattilsynet.

Kontaktinformasjon

Gunn Sissel Gjersvik
Rådgiver (Hustadvika kommune)
E-post
Telefon 99 10 93 21

Averøy kommune kjøper tjenester (midlertidig) fra Hustadvika kommune innenfor fagfeltet landbruk

Jermund Vågen
Landbrukssjef (Hustadvika kommune)
E-post
Telefon 97 57 07 99

Averøy kommune kjøper tjenester (midlertidig) fra Hustadvika kommune innenfor fagfeltet landbruk

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy