Bygdeutviklingsmidler (investering- og bedriftsutvikling i landbruket)

Det kan gis lån og tilskudd til finansiering av investeringer og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midler). Formålet med slik støtte er «å legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt».

Det er Innovasjon Norge som forvalter IBU-midlene, men søknad om lån og tilskudd skal sendes om kommunen. Kommunen skal gi en uttalelse til søknaden før saken oversendes Innovasjon Norge.

Midlene skal forvaltes i tråd med regional strategi for landbruksrelatert næringsutvikling, som Fylkesmannen utarbeider.

Du kan lese mer om ordningene og om hvordan en søker på hjemmesiden til Innovasjon Norge

Forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Kontaktinformasjon

Magna Bergem
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon 71 51 35 52

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy