Søknad om støtte til investeringer og bedriftsutvikling i landbruket

Det kan gis lån og tilskudd til finansiering av investeringer og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midler). Formålet med slik støtte er «å legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt».

Det er Innovasjon Norge som forvalter IBU-midlene, og elektronisk skjema for søknad om lån og tilskudd finner du på hjemmesidene til Innovasjon Norge. 

Midlene skal forvaltes i tråd med Regional strategi for næringsutvikling, utarbeidet av Møre og Romsdal Fylkeskommune 

Generell informasjon om støtteordningene til landbruk fra Innovasjon Norge

Du kan lese mer om ordningene og om hvordan en søker på hjemmesiden til Innovasjon Norge

Forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Kontaktinformasjon

Gunn Sissel Gjersvik
Rådgiver (Hustadvika kommune)
E-post
Telefon 99 10 93 21

Averøy kommune kjøper tjenester (midlertidig) fra Hustadvika kommune innenfor fagfeltet landbruk

Jermund Vågen
Landbrukssjef (Hustadvika kommune)
E-post
Telefon 97 57 07 99

Averøy kommune kjøper tjenester (midlertidig) fra Hustadvika kommune innenfor fagfeltet landbruk

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy