Tilskudd til drenering

Kommunen får hvert år tildelt midler som skal brukes som støtte til foretak som vil drenerer vassjuk jord. Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord som har potensiale for økt avling, samt å redusere faren for erosjon og avrenning av næringsstoffer til vassdrag og sjø.

God drenering av jorda er viktig for å kunne øke matproduksjonen. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et klima med mer nedbør. Drenering av vassjuk jord kan også være et godt klimatiltak; forskning tyder på at godt drenert jord slipper ut betydelig mindre lystgass enn vannmetta jord. Lystgass er en sterk drivhusgass.

Søknadsfristen er 15. april. 

Du kan lese mer om ordningen på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet
Der finner du også lenge til det elektroniske søknadsskjemaet.

For mer informasjon kan du kontakte landbruksrådgiver Magna Bergem
 

Søknaden sendes:

Det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd til drenering på papirskjema, nå skal søknader sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

Kontaktinformasjon

Magna Bergem
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon 71 51 35 52

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy