Hvordan skal kommunen kontaktes ved forsøpling

Melding til kommunen om forsøpling sendes pr epost til post@averoy.kommune.no

Det kan også sendes brev til: Averøy kommune, Pb 152, 6538 Averøy

I eposten eller brevet beskrives hva som utgjør forsøplingen, ca. omfanget av den samt stedsangivelse. Det er fint om det vedlegges foto.