Varsling av akutt forurensning - ring 110

Ved akutt forurensning kontaktes Averøy og Kristiansund brannvesen og/eller 110-sentralen.

Averøy er med i Nordmøre Interkommunale utvalg mot Akutt forurensning. Brannsjefen er leder i utvalget.

Ved store utslipp i havet blir Kystverket involvert.

Artikkelliste