Alle salgs- og skjenkebevillinger skal fornyes hvert fjerde år i Averøy kommune.

Eksisterende salg- og skjenkebevillinger i Averøy utløper 30.9.2024.

Ny søknad om bevilling må sendes inn elektronisk innen 27.5.2024. Ny bevillingsperiode vil da gjelde fra 1.10.2024 til 30.09.2028.

 

Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger