Åpningstider ved Plan & utvikling

For å effektivisere saksbehandlingen, og for å gi bedre service er det innført nye åpningstider ved Plan & utvikling. Hvis du vil ta opp konkrete saker med oss ønsker vi at du bestiller time. Da har vi satt av tilstrekkelig med tid og er bedre forberedt.

E-post kan sendes når som helst.

Det er mulig å ringe saksbehandlerne innenfor de tidsrom som er angitt i tabellen under.

Ordningen med besøk (drop-in) er pga. korona-situasjonen foreløpig opphevet. Eventuelle nødvendige besøk må derfor avtales med den enkelte saksbehandler på forhånd.

Ukedag Timeavtale Telefonhenvendelser
Tirsdag 0900 – 1130  (bestilles på e-post) 1200 - 1500
Onsdag 0900 – 1130  (bestilles på e-post) 1200 - 1500
Torsdag 0900 – 1130  (bestilles på e-post) 1200 - 1500
Mandag og fredag er vi ikke tilgjengelig for publikum.

 

Kontaktinfo:

 Navn       Område Telefon E-post
Dordi Smenes Byggesak 715 13 551 dordi.smenes@averoy.kommune.no
Berit Sevaldsen Byggesak 715 13 556 berit.sevaldsen@averoy.kommune.no
Jarl Runar Flemmen Oppmåling 715 13 558 jarl.flemmen@averoy.kommune.no
Berit Höhle Oppmåling 715 13 565 berit.hohle@averoy.kommune.no
Maxim Galashevskiy Arealplaner 715 13 553 maxim.galashevskiy@averoy.kommune.no
Martin Roald Waagen Arealplaner/kart 715 13 554 martin.waagen@averoy.kommune.no
Magna Bergem Landbruk 715 13 557 magna.bergem@averoy.kommune.no
Dag Bjerkestrand Skog, vilt og naturforvaltning 715 13 557 dag.bjerkestrand@averoy.kommune.no
Jan Peder Smenes Matrikkelføring 715 13 534 jan.p.smenes@averoy.kommune.no

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy