Åpningstider ved Plan & utvikling

For å effektivisere saksbehandlingen, og for å gi bedre service er det innført nye åpningstider ved Plan & utvikling. Hvis du vil ta opp konkrete saker med oss ønsker vi at du bestiller time. Da har vi satt av tilstrekkelig med tid og er bedre forberedt.

E-post kan sendes når som helst.

Det er mulig å ringe saksbehandlerne innenfor de tidsrom som er angitt i tabellen under.

Ordningen med besøk (drop-in) er pga. korona-situasjonen foreløpig opphevet. Eventuelle nødvendige besøk må derfor avtales med den enkelte saksbehandler på forhånd.

Ukedag Timeavtale Telefonhenvendelser
Tirsdag 0900 – 1130  (bestilles på e-post) 1200 - 1500
Onsdag 0900 – 1130  (bestilles på e-post) 1200 - 1500
Torsdag 0900 – 1130  (bestilles på e-post) 1200 - 1500
Mandag og fredag er vi ikke tilgjengelig for publikum.

 

Kontaktinfo:

 Navn       Område Telefon E-post
Dordi Smenes Byggesak 941 86 135 dordi.smenes@averoy.kommune.no
Berit Sevaldsen Byggesak 941 86 139 berit.sevaldsen@averoy.kommune.no
Jarl Runar Flemmen Oppmåling 482 67 900 jarl.flemmen@averoy.kommune.no
Berit Höhle Oppmåling 975 16 502 berit.hohle@averoy.kommune.no
Maxim Galashevskiy Arealplaner 941 86 129 maxim.galashevskiy@averoy.kommune.no
Martin Roald Waagen Arealplaner/kart 941 86 132 martin.waagen@averoy.kommune.no
Magna Bergem Landbruk 941 87 068 magna.bergem@averoy.kommune.no
Dag Bjerkestrand Skog, vilt og naturforvaltning 930 63 937 dag.bjerkestrand@averoy.kommune.no
Jan Peder Smenes Matrikkelføring 941 86 134 jan.p.smenes@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Martin Ove Karlsen
Leder plan, utvikling og tekniske tjenester
E-post
Telefon 907 48 968

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy