Rodekart

Her finner en rodekarta som opprinnelig ble laget i forbindelse med TV-aksjonen i 2016. De er lagt ut etter oppfordring fra kommunekomiteen.

Oversiktskart:
Oversiktskart (PDF, 6 MB): Kart over hele kommunen i målstokk 1:35000 som viser alle roder.

Detaljkart:
Kartblad 01 (PDF, 3 MB): Sveggen _ Øksenvågen _ Futsetra _ Bremsnes  
​Kartblad 02 (PDF, 3 MB): Ekkilsøya _ Langnesveien _ Raudsand _ Naustvollan _ Hjelset _ Bruhagen _ Steinvika 
Kartblad 03 (PDF, 2 MB): Leite _ Kvernes _ Strand 
Kartblad 04 (PDF, 1000 kB): Rokset_ Mork 
Kartblad 05 (PDF, 2 MB): Rånes_Helset _Stene _ Slatlem
Kartblad 06 (PDF, 2 MB): Kornstad _ Tøvika
Kartblad 07 (PDF, 3 MB): Bruhagen _ Sørvika _ Bae _ Flatset
Kartblad 08 (PDF, 3 MB): Vebenstad _ Øverbådalen _ Bae _ Hoset
Kartblad 09 (PDF, 3 MB): Kårvåg-området 
Kartblad 10 (PDF, 3 MB): Henda og øyan