Mobbing

Mobbing kan skje på mange ulike steder, for eksempel i barnehagen, på skolen, på skoleveien, på trening, på internett og på sosiale medier. Noen typer mobbing kan være vanskelig for voksne å oppdage, for eksempel stygge blikk, baksnakking og utestenging på nettet.

De voksne skal ta alle typer mobbing alvorlig, men for at de skal kunne gjøre noe, må de få vite om det. Alle barnehager og skoler i kommunen har egne handlingsplaner mot mobbing. Disse finner du på nettsidene for hver enkelt skole og barnehage.

I samarbeid med PPT Ytre Nordmøre jobber skoler og barnehager med et kompetanseprogram i hvordan forebygge, avdekke og stoppe mobbing.

På nettstedet Nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.

 

Artikkelliste