Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme elevens totale helse, både fysiske, psykiske og sosiale forhold. Arbeidet er en fortsettelse av av det forebyggende helsearbeidet som drives på helsestasjonen.

Helsesøster har faste "trefftider" ved skolene slik at barn, foresatte og lærere har anledning til å snakke med helsesøster ved skolene. Den enkelte skole har oversikt over trefftidene.

Helsestund

Helsesøster har en "Helsestund" med hvert klassetrinn der man tar opp tema som er aktuelle for og tilpasset de enkelte aldersgrupper. I tillegg tilbys helseundersøkelser, høydemålinger og vaksiner.

 

Taushetsplikt og informert samtykke

Regelen om taushetsplikt hindrer at helsepersonell kan gi opplysninger videre til andre profesjonsutøvere som er underlagt forvaltningslovens bestemmelser om tausehetsplikt. Dersom andre medhjelpere trenger taushetsbelagte opplysninger, skal samtykke innhentes.

Et gyldig samtykke forutsetter at den det gjelder/foresatte er kjent med og forstår hva det gis samtykke til. Et samtykke gjelder kun avgrensede opplysninger til bestemte personer innen for en begrenset tidsperiode.

Barn samtykker på eget grunnlag etter fylte 16 år, mellom 12 og 16 år skal barnets mening innhentes.

Kontaktinformasjon

Oddrun Hoset
Ledende helsesykepleier/vaksineansvarlig
E-post
Telefon 414 56 572
Tonje Ormset
Helsesykepleier
E-post
Telefon 901 74 753