Starte på skolen

Barn starter på skolen det året de fyller 6 år. Foreldre/foresatte får beskjed fra den skolen barnet tilhører om skolestart, og hvordan dette skjer i praksis.

Skjema for innskriving


Skjema for innskriving ligger her og gjelder kun for kommende førsteklassinger:

Innskriving/innmelding til grunnskolen

Høsten 2023 starter skolen 21. august for alle elever.

På Kårvåg barneskole begynner alle klassetrinn kl. 08.45.

På Bruhagen barneskole begynner 1. trinn kl. 09.30. De øvrige trinnene kl. 08.15.