Starte på skolen

Barn starter på skolen det året de fyller 6 år. Foreldre/foresatte får beskjed fra den skolen barnet tilhører om skolestart, og hvordan dette skjer i praksis.

Skjema for innskriving


Skjema for innskriving ligger her og gjelder kun for kommende førsteklassinger:

Innskriving/innmelding til grunnskolen

Kontaktinformasjon

Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 93 62 35 69