Brøyting og strøing

Averøy kommune har ansvar for brøyting og strøing på kommunale veger, -boligfelt og -plasser.

Vinterberedskap - Klikk for stort bildeVinterberedskap Kristen Vorpvik

I Averøy kommune blir brøyting og strøing hovedsakelig utført av lokale entreprenører; liste med veistrekninger og kontakt for melding. (PDF, 429 kB)

Henvendelser om manglende brøyting eller strøing kan i normal arbeidstid rettes til servicekontoret på telefon 71 53 35 00 eller på e-post til post@averoy.kommune.no

Veiene skal være fremkommelig for kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Veiene brøytes ved snøfall over 10 cm (8 cm våt snø) eller når det er nødvendig pga. vind/snøfokk, etc. Veiene skal være farbare også i tidsrommet mellom kl. 24.00 og 06.00. (Gang- og sykkelvei skal være brøytet innen kl. 0600. Ved snøfall mellom kl. 06.00 og 23.00 skal brøyting igangsettes når snødybden er 10 cm (8 cm våt snø). Finbrøyting/rydding av kryss og snuplasser prioriteres først i tidsrommet etter kl. 07.00. Spesielt i boligfelt bør en nattetid ikke brøyte mer enn nødvendig og slik at veiene er farbare. Parkeringsplasser ved kommunale bygg og anlegg må være brøytet til det kommer folk på arbeid om morgenen kl.07.00. Ellers ved behov.

Huseiers plikter

Brøytebilsjåførene prøver å ta hensyn til innkjørsler og private veier. Huseiere må likevel regne med brøytekanter foran innkjørsel og må selv fjerne snøen uten at den legges ut i veien igjen.  Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å rydde fortau for snø og is, samt strø fortau når det er glatt, jfr. politivedtektene.

Skulle det oppstå brøyteskader, så meld fra om dette omgående. Det er viktig å parkere biler slik at de ikke hindrer brøyting/strøing. Feilparkerte biler kan ofte være årsaken til at din gate ikke har blitt brøytet eller strødd.

Fylkesveier:

For fylkesveier på Averøy skal det meldes umiddelbart til Vegtrafikksentralen på telefon: 175

 eller på 175.no.