Vannmåler - Folland vannverk

Du som har vannmåler betaler i større grad for ditt faktiske forbruk enn ved stipulert gebyr på bakgrunn av bygningsareal. Gebyrene deles her i en fast del og en variabel del.

Hvorfor vannmåler?

De aller fleste i abonnenter i Folland vannverk (kommunalt) betaler vann- og avløpsgebyr for et stipulert forbruk basert på boligens areal. Ved å montere vannmåler, betaler du vann- og kloakkgebyr for det vannet du faktisk bruker.  

Dersom du mener å bruke mindre vann enn det vannverket har stipulert for din bolig, kan det lønne seg å installere vannmåler. Det samme gjelder for de fleste fritidsboliger som er tilknyttet vannverket.

Slik skaffer du vannmåler

Vannmåler bestilles ved å sende e-post til: post@averoy.kommune.no (oppgi adresse og kontaktinformasjon).

Folland vannverk skaffer vannmåleren og den vil være vannverkets eiendom. Du må selv betale for montering av vannmåler, monteringen må utføres av autorisert rørlegger. Godkjent rørlegger får utlevert vannmåler og sjekkliste hos Folland vannverk (Follandsveien 256).

Måler må monteres av i tråd med krav i ny forskrift om vann- og avløpsgebyr - Averøy kommune (PDF, 257 kB)

Ny forskrift trer i kraft 01.01.2020.

Vedlikeholdsansvar

Vannverket vedlikeholder måleren. Abonnenten skal holde måler lett tilgjengelig for avlesning, tilsyn og vedlikehold.

Ved mistanke om feil på måleren, må du finne ut om du har en lekkasje, og om vannmåleren måler korrekt. Det er viktig at du ikke har kraner som drypper, rennende toaletter eller annen lekkasje i huset, for selv små lekkasjer vil bli betydelige summer i løpet av ett år.

Blir en vannmåler skadd eller går tapt, så må du straks melde fra til kommunen.

Slik leser du av målerstand

Måler må avleses så nært årsavslutning som mulig. For 2020 foretar vannverkets mannskap avlesningen som tidligere.

Kontaktinformasjon

Rainer Deggert
Ingeniør - vei, vann, avløp
E-post
Telefon 476 84 916
Otto Skarpnes
Oppsynsmann Folland vannverk
Telefon 958 03 797

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy