Vannmåler - Folland vannverk

Du som har vannmåler betaler i større grad for ditt faktiske forbruk enn ved stipulert gebyr på bakgrunn av bygningsareal. Gebyrene deles her i en fast del og en variabel del.

Hvorfor vannmåler?

Følgende eiendommer er pålagt å montere vannmåler og betale vann- og avløpsgebyr etter faktisk vannforbruk:

  • Næringseiendommer
  • Eiendommer med boligenhet(er) og i tillegg har bruksenheter som ikke er bolig, f.eks. bygninger for fiske, landbruk eller annen næringsvirksomhet (kombinasjonseiendommer)

Abonnent som har bolig og/eller fritidsbolig kan velge om årsgebyr skal betales etter stipulert eller faktisk vannforbruk.

Se kommunens vann- og avløpsforskrift (PDF, 257 kB)vedtatt av kommunestyret 19.06.2019.

Slik skaffer du vannmåler

Vannmåler bestilles ved å sende e-post til: post@averoy.kommune.no (oppgi adresse og kontaktinformasjon).

Skjema for installasjon/utskifting av vannmåler (PDF, 260 kB)

Folland vannverk skaffer vannmåleren og den vil være vannverkets eiendom. Du må selv betale for montering av vannmåler, monteringen må utføres av autorisert rørlegger. Godkjent rørlegger får utlevert vannmåler og sjekkliste hos Folland vannverk (Follandsveien 256).

Måler må monteres i samsvar med krav i kommunens vann- og avløpsforskrift (PDF, 257 kB) og tekniske bestemmelser/leveringsvilkår (PDF, 2 MB)

Vedlikeholdsansvar

Vannverket vedlikeholder måleren. Abonnenten skal holde måler lett tilgjengelig for avlesning, tilsyn og vedlikehold.

Ved mistanke om feil på måleren, må du finne ut om du har en lekkasje, og om vannmåleren måler korrekt. Det er viktig at du ikke har kraner som drypper, rennende toaletter eller annen lekkasje i huset, for selv små lekkasjer vil bli betydelige summer i løpet av ett år.

Blir en vannmåler skadd eller går tapt, så må du straks melde fra til kommunen.

Slik leser du av målerstand

Måler avleses så nær årsavslutning som mulig. De fleste avleses automatisk.