85.000,- til gode formål

Fra Averøy kommunes eget fond for å styrke lokal identitet, omdømme og samfunnsoppbyggende oppgaver er det nå foretatt årets tredje tildeling. Åtte søknader ble fremmet, fire ble innvilget tilskudd på til sammen kr. 85.000,- .

 Tildelinger 22/3

Ungdomslaget Utheim 

Historisk bygdavandring    30 000        30 000
Langøy Lysforening  Oppgradering av veglys på Hasseløya    30 000 0
Bådalen bygdalag Rehabilitering av kjøkken i Bådalstun    30 000        30 000
Norske kvinners sanitetsforening  Supplement til kommunenes ansvar for pårørende rus og psykiske lidelser 1 kr. per innbygger  0
Fjordkryssingskonferansen Nordmøre 24/7 Sponsor av konferansen    10 000 0
Kystforlaget Ikke-kommersiell utgivelse av "Viseadmiral Wodroffs norske sjølegdskart. Om sjølegdene fra Frederikshald til Halten -
med kart og tabeller fra 1745."
     5 000 0
Kårvåg IL  Gulltannmarsjen - innkjøp av premier til barn som deltar i Gulltannmarsjen 22       5 000 5000
Lynghaug  Innkjøp av stoler     20 000 20000

 

Det gjenstår nå 97.000,- på fondet. Har ditt lag/din organisasjon planer som det kan være aktuelt  søke om tilskudd fra fondet? Informasjon om formål og retningslinjer, se:  Samfunnsutviklingsfondet

Tidligere tildelinger i 2022

Søknadsrunde 22/1 Formål Omsøkt Innvilget
Kvernes stavkirke Kjøp av LED-lys til bruk under ulike arrangementer i stavkirken. Lysene er ikke varmefremmende    8 000    8 000
Orøyas venner Etablering av utrigger på flytebrygge på Orøy    30 000    30 000
Sum søknadsrunde 22/1      38 000    38 000
       
Søknadsrunde 22/2      
Averøy pensjonistforening Trykksak «Averøypensjonisten»   15 000   15 000
Kristiansund ballklubb Regional identitetbygger. Profileringspakke.    30 000   30 000
Simon Kongshaug m/musikere Jazzkonsert i Averøy    30 000   30 000
Frivillightens år Kommunens utgifter til medvirkning i frivillighetens år    5 000    5 000
Sum søknadsrunde 22/2  

  80 000

  80 000

 

Bærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene FN  

Bærekraftsmål 11 Bærekraftige byer og samfunn