Samfunnsutviklingsfond

Fond for å styrke lokal identitet, omdømme og samfunnsoppbyggende oppgaver

Fondets formål:

 • bedre kommunens omdømme og innbyggernes identitet 
 • bygge opp under næringsaktivitet
 • øke bolyst og bokvalitet i lokalsamfunnet 
 • bidra til å styrke nettverk og samarbeid i regionen 

Tiltak som bidrar til- og bygger opp under kommunen som samfunnsutvikler, og som støtter opp under mål og strategier i kommunens overordnede planverk skal prioriteres.

Retningslinjer for «Samfunnsutviklingsfondet»

Kriterier:

Tilskudd kan gå til formål som støtter opp under: 

 • Kommunens eller regionens omdømme og innbyggernes identitet 
 • Bygge opp under næringsaktivitet
 • Øker bolyst og bokvalitet i lokalsamfunnet 
 • Bidrar til å styrke nettverk og samarbeid i regionen 
 • Tilskuddet kan ytes til både drift og investeringer

Retningslinjer for størrelse på tilskudd:

 • Tilskuddet skal ikke overstige kr. 30.000,- for den enkelte søknad.

Tilskudd skal ikke gå til:

 • Næringsaktivitet
 • Ordinære aktiviteter for medlemsorganisasjoner
 • Enkeltpersoner

Krav til tilskuddsmottaker:

Kort beskrivelse av tiltaket og kostnadsoverslag/ budsjett må fremlegges ved søknad - Dokumentasjon for bruk av midlene må framlegges før utbetaling av tilskudd (regnskap). 

Vedtaksmyndighet:

Formannskapet fatter vedtak om tildeling av midler fra fondet.

Det er ingen søknadsfrist, søknader blir behandlet fortløpende og så langt årets bevilgning rekker.

Send gjerne søknad via eDialog

 

Folk 

Kontaktinformasjon

Kjetil Leirbekk
Assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 482 81 141

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy