Stikk UT! på vinterfotturer i Averøy

Sju fotturer i Averøy løftes frem som gode turalternativer denne vinteren. Mellom 15. desember og 2. påskedag er Svevestien, Stavneset, Skårrå, Spissteinen, Myrbærhågen, Honningsøya frem og opp og Nekstadsetra tilgjengelig som turmål i Stikk UT! vinter.  

Innkomne listeforslag til kommunestyrevalget 2023

Partier og andre grupper kan stille liste til kommunestyrevalget. Listeforslaget må ha kommet fram til kommunen innen 31. mars kl. 12

En festdag på Kårvåg barneskole

Den 22. mars var det offisiell åpning av Kårvåg barneskole.  Dagen startet med at 150 elever var samlet til fest, sammen med ansatte, kommunedirektør, varaordfører og ordfører. Først var det underholdning ved Averøy kulturskole, før elevrådet holdt en flott tale. Så var det høytidelig klipping av snor.

Gründerkaffe

G ründerkaffen er et møtepunkt og en nettverksarena for de med en gründer i magen, for nystartede og for vel etablerte gründere.  Tirsdag 28. mars kl. 17-19 blåses det liv i gründerkaffen igjen. Velkommen! 

Listeforslag til kommunestyrevalget 2023

31. mars kl. 12 er fristen for å levere listeforslag. I 2021 kunne partiene for første gang levere inn listeforslag med elektroniske underskrifter. Denne løsningen er utviklet videre, og det er nå anledning til å både samle inn underskrifter og levere inn listeforslagene gjennom Valgdirektoratets nettside. Dette gjelder både registrerte partier og uregistrerte grupper.

Tusen hjertelig takk til Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN og Averøy idrettsråd fyller Kontantkassa med kr. 200.000,-! Pengene skal i sin helhet gå til at barn og unge kan delta i ulike fritidsaktiviteter.

Averøy blir lagt merke til nasjonalt

Hjemmetjenesten i Averøy har fått nasjonal oppmerksomhet for sin innovative og gode bruk av velferdsteknologi. KS, kommunesektorens interesseorganisasjon var på besøk forrige uke med et filmteam og laget en flott presentasjon til Kommunalpolitisk toppmøte i Oslo 15. mars. Både Statsministeren, helseministeren, vår egen og mange av landets ordførere og kommunedirektører var til stede og fikk et lite innblikk i hvordan velferdsteknologi fungerer for både tjenestemottakere og ansatte. 

Øvelser med redningshelikopter

Et redningshelikopter fra CHC Helikopter Service AS vil i 2023 og utover i 2024 være stasjonert på Kvernberget. De har behov for å øve på landing i ulike terrengforhold, og vil ha kortvarige øvelser på Averøya, bl.a. i Gulltannområdet og på Orøya. Helikopteret deltok bl.a. i redningsoperasjonen med Viking Sky i Hustadvika. 

Hoppid

Har du en forretningsidé du ønsker å utvikle? Averøy kommune har inngått avtale med Vindel for utførelse av hoppid.no-tjenesten. Og biblioteket på Averøy kommunehus er kontorsted!

Godt regnskapsresultat for Averøy kommune

Økonomisjef Harald Kulstad Bergdal presenterte regnskapsresultatet for 2022 til ordføreren med følgende beskjed: - Det er et godt resultat, vi endte med å bruke 20,1 millioner kroner mindre av sparepengene (disposisjonsfondet) enn forutsatt. Det lå utover høsten an til et stort overforbruk, men med kompensasjon for Covid-utgifter, økte skatteinntekter og rammetilskudd, samt utbetaling fra Havbruksfondet ble resultatet godt, sier økonomisjefen.