Velkommen til åpning av fotoutstilling

Kunstneren Heidi Rødstøl stiller ut i kantina på Rådhuset. Bildene som er utstilt er dokumentasjon av et kunstprosjekt utført på Varde i 2023. 

Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene. Det er nå åpnet for ny søknadsrunde. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er januar, februar og mars 2024. Søknadsfristen er 15. mai, klokken 13.00.

Veiarbeid - Holsveien

På grunn av veiarbeider er deler av Holsveien stengt mandag - fredag (22. april - 26. april) i tiden 09.00 - 16.00. Omkjøring er vist i kart.    

Bestill møte med byggesaksbehandler

Nå kan du enkelt bestille møte med en byggesaksbehandler på våre nettsider. Møtet kan være fysisk, på telefon eller på teams. Standardtid for møte er en halv time. Dersom du tenker det tar lengre tid kan du bestille 2 møter i sammenheng.

Fornyelser av salgs- og skjenkebevillinger i Averøy - 1.10.2024 - 30.09.2028

Eksisterende salg- og skjenkebevillinger i Averøy utløper 30.9.2024.

Er Averøy årets maritime kommune?

Averøy kommune er en av de nominerte kommunene som konkurrerer om å bli den regionale vinneren av “ Årets maritime kommune ”. 

Rydd Averøy - Stikk UT! og plukk

Torsdag 2. mai setter vi ekstra fokus på forsøpling av kommunen vår. Alle i Averøy oppfordres med dette til å delta i Stikk UT! og plukk søppel. I tillegg til miljøgevinsten kan innsatsen din gi kroner i kassa til en frivillig organisasjon. 

Innspurt i Stikk UT! vinter 2024

Da nærmer vi oss avslutning på Stikk UT! vintersesongen 24.  Vi oppfordrer til innspurt mot sesongavslutning 15. april. Bildet lyver, hva snø angår. Det er bart og fint, bare å komme seg UT! 

Helse- og omsorgstjenestene - ny organisering og oppgavefordeling

I fjor var det kartlegging og planlegging - i år gjennomfører vi.  1. mars var datoen da vi satte i verk vår nye organisering og oppgavefordeling av helse- og omsorgstjenestene. Vi har rett og slett gjennomført omfattende prosess for dagens og morgendagens helse- og omsorgstjenester i Averøy. 

Varde i Averøy

Averøys GNIST-prosjekt har fått egen hjemmeside. Her kan du følge med på hva som er gjort så langt, komme med innspill og kommentarer - og følge med på fortsettelsen.