Koronavaksinering - status uke 9

Averøy kommune er godt i gang med koronavaksineringen, selv om vi noen ganger syns det går for sakte framover. Til nå har vi satt rundt 600 doser. Neste uke får vi bare 24 førstegangsdoser, men uken etter det (uke 11) kommer det hele 80 doser. Det ser vi fram til.

Økning i folketallet

Averøy hadde en vekst i folketallet på 25 personer for 4. kvartal 2020. Den totale veksten for fjoråret var på 20 personer. Vi har et historisk høyt fødselsoverskudd (forskjellen mellom fødte og døde). Det ble født 51 nye averøyinger i fjor. Ved inngangen av 2021 var folketallet i kommunen på 5808 personer.

Over sju millioner pluss

Averøy kommune har levert positive regnskapsresultater siden 2006 og den positive trenden fortsetter. Regnskapsresultatet for 2020 viser et overskudd på 7,34 millioner kroner. Netto driftsresultat var på hele 28,9 millioner kroner.

Klage på tildeling av pris- og designkonkurransen

18. desember kunngjorde vi   Betonmast Røsand AS som vinner av pris- og designkonkurransen på den nye barneskolen i kommunen. Innen klagefristens utløp,15. januar 2021, har Averøy kommune mottatt klage på tildelingen fra Veidekke AS. Denne klagen må vi behandle og besvare før vi går videre med kontraktsinngåelse.

Averøybudsjettet 2021 - økonomiplan 2021 - 2024

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 blir behandlet i formannskapet 17. november. Endelig vedtak skjer i kommunestyret 10. desember. Averøy kommune skal bruke hele 432 millioner kroner på velferdstjenester til kommunens innbyggere og samfunnsutvikling neste år. 117 millioner går til investeringer. 

Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020 Covid-19

Kommunene i Møre og Romsdal har fått ekstraordinære midler til støtte for bedrifter som har utfordringer knyttet til Covid 19-utbruddet.  Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsadresse i kommunen.

Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

Averøy markerer Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Årets tema er "spør mer, vær oppmerksom og vis interesse". I disse koronatider er dette tema særlig aktuelt.

Sammen former vi framtidens Averøy - velkommen til gjestebud

Averøy har samfunnsdelen av kommuneplanen ute på høring, og ønsker innspill fra innbyggerne.

Ny barneskole: Denne juryen skal velge vinneren av pris- og designkonkurransen

Kommunens faste planutvalg har valgt ut jury som skal kåre vinneren av pris- og designkonkurransen for den nye barneskolen i kommunen. Det blir en relativt stor jury som får noen intensive dager i begynnelsen av desember på å kåre en vinner. 

Influensavaksinering

Averøy kommune vil mest sannsynlig motta vaksiner fra Folkehelseinstituttet i slutten av oktober.