Beste idè for nærmiljøanlegget ved Straumsvågen

Ungdomsrådet har nå kåret årets vinnerforslag til idékonkurransen om nytt nærmiljøanlegg på Bruhagen. Ungdomsrådet fikk inn en rekke ulike forslag, både fra ungdommer og andre. Etter å ha vurdert alle forslagene landet ungdomsrådet på skissen utarbeidet av Sofie Mork, Julie Gustad, Harald Hoel Hasseløsæter og Halvor Bolli Edvardsen fra klasse 10A ved Averøy ungdomsskole.

Fra venstre: Julie Gustad, Sofie Mork og Harald H. Hasseløsæther tegnet ut vinnerutkastet for nærmiljøanlegget ved Kristvikvågen. Gruppens fjerdemann Halvor Bolli Edvardsen var ikke til stede da bildet ble tatt. Kristine Sverdrup   Kriteriene ungdomsrådet jobbet etter var:

  • At det skal være aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper
  • At det skal være aktiviteter vi tror vil bli brukt
  • At det skal være gratis
  • At det skal være realistisk (økonomisk)
  • At det skal være universelt utformet

I tillegg skulle vinnerforslaget være seriøst utarbeidet, og gjerne detaljert/med ei skisse.

Vinnerforslaget var detaljert utarbeidet, og utnyttet området på en god måte. I tillegg imøtekom forslaget en rekke av kriteriene ungdomsrådet hadde satt.

Ungdomsrådet gratulerer vinnerne med en premie på 500 kr, og har selv videreutviklet ideen ved å flette andre gjengangere i innspillene inn i vinnerforslaget. Denne helhetlige ideen vil bli presentert for kommunen og landskapsarkitekten for prosjektet, som skal jobbe videre med forslaget.

Rent konkret ønsker ungdomsrådet å fjerne den nåværende ballbingen og bytte den ut med en klatrepark/edderkoppnett av tau, og flette basketballbanen sammen med en tennisbane. Ønsket om utleie av kano/kajakk består, samt en bru over til plattingen med tilhørende gapahuk.