Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 - formannskapets forslag til offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet 15. november kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026. De endret på to av tiltakene i forslaget - åpningstider for SFO ved de to barneskolene og at Langøy boligfellesskap blir driftet i samsvar med nivået boligfellesskapet har i omsorgstrappa.

For Langøy boligfellesskap betyr det bemanning ut fra et lavere pleiebehov enn hva som har vært praksis i de siste årene. Innsparingskravet blir det samme som i kommunedirektørens forslag, og finansieres i en overgangsperiode med salg av to korttidsplasser ved sykehjemmet.

Formannskapets behandling økonomiplan 2023 - 2023 (PDF, 506 kB)

Formannskapets forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 (PDF, 813 kB)

 

Averøy formannskap og gruppeledere i kommunestyret

Formannskapet ønsket ikke å gå for kommunedirektørens forslag om å redusere åpningstiden for SFO-tilbudet ved de to barneskolene. Innsparingskravet blir dekt opp ved mindre avsetning til Havbruksfondet.

Nå går saken videre til sluttbehandling i kommunestyret 8. desember.

Send gjerne eventuelle merknader via eDialog

 

Averøybudsjettet 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 - kommunedirektørens forslag.